Biography

Simplicitat i complexitat, heus aquí dues formes de concebre la vida, el món i l’art mateix. Ben aviat ens trobem davant el desafiament existencial de seleccionar entre el que és simple i el que és complex. Uns triaran el senzill, l’elemental, l’estricte i primigeni com a base del seu fer i del seu pensar, d’altres preferirian la complexitat com a mitjà d’expressió d’una noció més barroca, més in-trincada i difícil en les seves manifestacions.

Sep 10, 2010
CommentsRSS1

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>